วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สารขอบคุณและเชิญชวนเข้าร่วมต่อสู้เพือประชาธิปไตยในโอกาสวันสำคัญ


----------------------
เราขอใช้โอกาสวันสำคัญขอบคุณและบอกรูปธรรมบางด้านของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยการเชิญเราเข้าร่วมในห้องไลน์ของท่าน

sortwo เป็นหน่วยงานขององค์การเสรีไทยที่ทำหน้าที่ในการประสานงานข่าวที่มีชื่อว่า"กองกระจายข่าวกลางเสรีไทย"อักษรย่อ 'กอท.เสรีไทย'

องค์การนี้มีนายจารุพงศ์ เรืองสุสรรณ อดีตรัฐมนตรีกระทวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนล่าสุดเป็นเลขาธิการ,จักรภพ เพ็ญแข,สุนัย จุลพงศธร และเพื่อนๆผู้มีประวัติการต่อสู้เพื่อปชต.อีกหลายท่านเป็นกรรมการ(แต่ไม่อาจเปิดชื่อทั้งห ดเพราะเราจำต้องปิดลับบางส่วน)

พวกเรารับรู้ปัญหาโครงสร้างเผด็จการโบราณของไทยที่เป็นต้นเหตุของความยากจนของประชาชนจนถึงรากและพยายามใช้กลไกรัฐสภาแก้ไขแต่ทหารที่ถูกแปรรูปเป็นสุนัขรับใช้ระบอบเผด็จการนี้ก็ทำรัฐประหารไม่มีสิ้นสุดและยิ่งใกล้เปลี่ยนรัชกาลระบบก็ยิ่งวิกฤติ,เราส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจออกนอกประเทศและร่วมกันตั้งองค์การนี้ขึ้นเพื่อร่วมกับประชาชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบอบเพื่อสร้างปชต.ที่แท้จริงให้ได้

ยุทธศาสตร์ขั้นแรกคือร่วมมือกันปิดล้อมคสช.ทางข่าวสารและใช้ความจริงเป็นอาวุธสร้างภาวะตาสว่างให้กว้างขวางที่สุดก่อนที่จะยกระดับปิดล้อมการเมืองและล้มระบอบนี้แล้วสร้างระบอบปชต.ที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่าางแท้จริงขึ้น

เราเห็นความสำคัญของทหารและตำรวจผู้รักประชาธิปไตยในกองทัพและสนง.ตำรวจฯที่ถูกระบอบเผด็จการควบคุมและบีบรัดแน่นหนาจึงขอให้ท่านรวบรวมเพื่อนสนิทจัดตั้งเป็นหน่วยปิดลับขนาดเล็กในหน่วยงานของท่านและพยามยามเชื่อมต่องานใต้ดินกับฝ่ายประชาชนเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมทำการเปลี่ยนแปลงดังเช่นที่คณะราษฎรได้เสียสละสร้างทางปชต.มาแล้วระดับหนึ่ง

ขออภัยทีเราจะติดต่อกับท่านทางกลุ่มไม่ติดต่อส่วนตัวและไม่อาจเปิดเผยชื่อจริงของบุคคลที่เราจะเชิญเข้าร่วมห้องของท่านอีกจำนวนหนึ่งด้วยเพราะการต่อสู้ต่อไปนี้เป็นงานใต้ดินไม่อาจเปิดหน้าสู้แบบเดิมได้

หากท่านเห็นด้วยและจะช่วยขยายงานการต่อสู้ก็ขอให้ท่านช่วยแนะนำบอกต่อเพื่อนในกลุ่มต่างๆแบบลูกโซ่ดึงเราเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยจะขอบคุณยิ่งคะ

ดารณี รวีโชติ
ผอ.กอท.เสรีไทย
5 ธันวา 2557

1 ความคิดเห็น:

  1. เคยถามประชาชนมั้ยว่าต้องการประชาธิปไตยขนาดไหน กูคนนึงรอมานานแล้วล่ะ ประชาธิปไตยของแท้ ของดี นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ผู้นำไม่โกง ไม่เคยซื้อสิทธิเสียงเลือกตั้งบางครั้งกำแพงกั้นของรัฐประหารก็อาจสามารถไม่ทำเราตายหมู่ได้นะ ประชาธิปไตยกลวงๆพากันโกงตลอด

    ตอบกลับลบ