วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความจริงที่ต้องคิดวิกฤติสถาบันกษัตริย์คือปัญหาเราจะฝ่าข้ามได้อย่างไร?

ข่าวกอท.เสรีไทย:

ความจริงที่ต้องคิดวิกฤติสถาบันกษัตริย์คือปัญหาเราจะฝ่าข้ามได้อย่างไร? (ฟังจอมสัมภาษณ์ จักรภพ เพ็ญแข)

ดารณี  รวีโชติ
ผอ.กอท.เสรีไทย
----------------------

ความเปราะบาง"สถาบันกษัตริย์ไทย"ความจำเป็นที่ต้องปฎิรูป

http://youtu.be/MKN8j3lVaPk


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น