วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

มุมมอง กอท.เสรีไทย: ข่าวพระอาการจาก รองสมุหราชองครักษ์ว่อนเนต


••••••••••••••••••••
จากผู้ที่ใช้ชื่อและตำแหน่งสำคัญในราชสำนักที่มีลักษณะรายงานตามสายงาน (รายละเอียดข้างท้ายนี้) จะจริงหรือเท็จผู้ที่มีชื่อยังไม่มีการยืนยันแต่เนื้อความและพฤติเหตุมีความสำคัญต่อสถานการณ์การดำรงอยู่ของรัฐบาลประยุทธ์ที่อาศัยการอ้างพระอาการของในหลวงในการถืออำนาจเผด็จการปกครองบ้านเมืองและใช้กฎอัยการศึกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เพราะผู้ประกาศต้องเป็นรมว.กลาโหมและจนถึงขณะนี้เชื่อว่ายังไม่มีการลงพระปรมาภิไธย) เราจึงต้องให้ความสนใจซึ่งวิเคราะห์ผลของหนังสือได้2ประเด็นดังนี้
  1. เนื้อความมีเหตุผลจากสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยตาและรับรู้ข่าวจากหูของตนเองที่สอดคล้องกับพระชนมายุ87พรรษา
  2. ภาษาราชาศัพท์ใช้ถูกต้องผู้เขียนมีความรู้แต่จะใช่ผู้ลงนามหรือไม่? ไม่อาจยืนยัน, แต่มีผลที่ต้องวิเคราะห์ต่อดังนี้;

2.1 ถ้าเป็นความจริงก็แสดงว่าฝ่ายฟ้าชายไม่พอใจต่อภาวการณ์ปกปิดความจริงที่ฝ่ายพลเอกเปรมกำลังใช้การโกหกเกี่ยวกับพระอาการเพื่อดึงสถานการณ์ใกล้ยืดเยื้อและไม่ยอมร่วมดำเนินการเพื่อให้สมเด็จพระบรมที่มีความชอบธรรมมากที่สุดขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการ
2.2 ถ้าไม่จริงก็มองได้2เหตุผลว่าใครเป็นผู้สร้างข่าวนี้,ฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเปรมเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะไม่พอใจที่ประยุทธ์เอาใจออกห่างแข็งข้อไม่ยอมรับใช้แนวทางมุ่งมั่นของเปรมเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์จึงต้องการเปลี่ยนตัวนายกฯหรืออีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายทหารวงศ์เทวันหรือฝ่ายที่สามที่ไม่พอใจการผูกขาดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ที่แสดงออกชัดว่าจะอยู่ยาวและกำลังแปรให้กองทัพไทยกลายเป็นสมบัติของตระกูลจันทร์โอชา (อย่างน้อยก็เป็นเจ้าของกองทัพนานนับ 10ปีซึ่งนานพอที่จะสร้างบารมีตลอดการแบบ สฤษธิ์-ถนอม-ประภาสในอดีต) ด้วยการลากพลเอกปรีชาน้องชายขึ้นเป็นผบ.ทบ.

แต่ไม่ว่าฝ่ายใดจะสร้างเอกสารนี้ขึ้นก็ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อการถืออำนาจเผด็จการของ คสช.ที่ไม่อาจจะอ้างการเข้าเฝ้าในหลวงหลอกลวงประชาชนได้อีกแล้วและยืนยันได้ว่าความขัดแย้งในราชสำนักยังดำรงอยู่อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่ยังจะตัดสินใจชะลอการเข้ามาลงทุนในไทยออกไปก่อนซึ่งจะซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่หนักอยู่แล้วให้หนักยิ่งขึ้น

ผลต่อฝ่ายเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยจะเป็นการปิดประเด็นที่นักวิชาการและแกนนำที่ไร้เดียงสาที่ชอบหลอกตัวเองและเพื่อนๆว่า "โลกสวยทุกอย่างจะจบลงด้วยดีและวังดีกันแล้วอย่าพูดถึงเรื่องวังเลยเพราะกลัวถูกจับ112" เพราะความขัดแย้งที่เป็นจริงดำรงอยู่ตามสภาพนอกเหนือเจตนาความชอบส่วนตัวของเรา

นำเสนอให้เพื่อนๆช่วยวินิจฉัยค่ะ

ดารณี รวีโชติ
เลขากอท.เสรีไทย


•••••••••••••••••••••••
รายงานพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทางกองกิจการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขอแจ้งข่าวให้ท่านโปรดทราบ เรื่องพระอาการของ ๙๐๑ ตามจริง เพื่อให้ร่วมกัน ส่งแรงใจถวายพระพร

- - - - - - - - - - 

พระอาการของพระบาทสมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้พระอาการทรงตัว แต่ไม่สามารถนั่งประทับให้พระวรกายตรงมั่นคงได้ คณะแพทย์จึงต้อง ถวายใส่ชุดรัดหลังให้แก่พระองค์ท่าน ตั้งแต่ตอนที่เสด็จแปรพระราชฐาน 2 ครั้งล่าสุด (ที่ผ่านมา)

พระหัตถ์ทั้งสองข้าง อ่อนกำลัง ทรงไม่สามารถแม้แต่จะยกพระหัตถ์ขึ้นมาโบกทักทายให้แก่ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จได้ ดังนั้น หากต้องมีพระราชหัตถเลขาใดๆ ก็จะทรงลำบากมาก (หมายเหตุ ทางกองงาน ๙๐๔ ไม่แน่ใจว่า ราชเลขานุการฯ หรือราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง หรือกรมวังผู้ใหญ่ท่านใดเป็นจัดแจงการลงพระราชหัตถเลขา เพราะพระองค์ท่านขยับพระหัตถ์ไม่ไหวแล้ว)

ทรงสามารถขยับพระพักตร์ขึ้นลง และทรงขยับพระพักตร์หันไปมาได้เล็กน้อย การกระพริบพระเนตรทรงทำได้ปกติ มีพระสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

พระองค์ท่าน ไม่สามารถมีพระราชดำรัสเป็นระยะเวลานานได้ๆ ทรงมีพระราชดำรัสได้เพียงสั้นๆ ทรงเปล่งพระสุรเสียงได้เป็นคำๆ ไม่เป็นประโยค และเป็นไปอย่างลำบาก

ผลการตรวจพระโลหิตพบว่า ผลเป็นปกติ อาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตดีขึ้นเป็นลำดับ (จากเมื่อเดือนครึ่งก่อนหน้านี้ พระหทัยเต้นสม่ำเสมอ สัญญาณชีพปกติ) คณะแพทย์ให้เสวยพระกระยาหารอ่อนๆ และเสริมสารอาหารให้ทางหลอดพระโลหิต (บ้าง)

- - - - - - - - - - 

เมื่อพระวรกายดีขึ้น คณะแพทย์จะกราบบังคมทูล ให้พระองค์ท่านเสด็จแปรพระฐานอีกครั้ง แต่การที่ประชาชนจะคาดหวังให้พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัส หรือโบกพระหัตถ์ให้ ก็จะเป็นการมิสมควร เพราะทรงประชวรอยู่

คณะแพทย์จำต้องปกปิดพระอาการตามจริงของพระองค์ท่านหลายครั้งแล้ว    ได้ร่วมรับรู้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะ ธ ทรงเป็นหลักชัยแก่พสกนิกรชาวไทย 

- - - - - - - - - - 

ข้อสังเกตุที่ควรทราบ และสังเกตุว่า ในปี ๒๕๕๘ นี้ จะเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๙ ปี และในปี ๒๕๕๙ จะเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เหตุใดรัฐบาลทหาร คสช. ที่มักกล่าวอ้างถึงพระองค์ท่านเสมอๆ จึงไม่มีการเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญอันเป็นมงคลดังกล่าว ให้สมพระเกียรติยศ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
พลอากาศเอก รังสันต์ ดิษฐบรรจง

รองสมุหราชองครักษ์

1 ความคิดเห็น:

  1. ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่ เจ้าตัวในคลิปเขาบอกว่าเอาชื่อเขามาอ้าง
    https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=-YTQwXCODws&x-yt-cl=84503534&noredirect=1

    ตอบลบ