วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จอห์นลีชี้ความจริง"ฟันธง": การปฏิรูปคือภาพลวงตา,ตั้งพระราชาคือของจริง


การปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญเป็นเพียงละครซื้อเวลาขณะที่รอจังหวะเพื่อจัดตั้งรัชกาลที่10ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งสส.แน่นอน,ส่วนแนวการปฏิรูปนั้นพวกสมุนรับใช้โดยเฉพาะประธานสภาทั้งสอง"จุฬาคอนเนคชั่น"ก็จะทำเพื่อเสริมอำนาจรัชกาลใหม่ให้เข้มแข็งซึ่งกลุ่มองคมนตรีเก่ากำลังวาดฟันว่าจะเชิดผู้หญิงขึ้นเพื่อพวกมันและพรรคปชป.ของพลเอกเปรมจะได้เสวยอำนาจและผลประโยชน์มหาศาลในส่วนที่เป็นภาษีและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีทั่วประเทศกันต่อไป,ส่วนประชาชนก็จนต่อไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นักการเมืองและแกนนำนปช.อย่าฝันหวานเลยว่าจะมีประชาธิปไตยและเลือกตั้ง...ขอฟันธง

"หักตั้งพระราชาก่อนเลือกตั้งสภาผู้แทนแน่นอน"

JOHN LEE
2 November 2014
_______________

*ช่วยแชร์ต่อสัจจะพยากรณ์ปลายรัชกาลเมื่อเข้าใจร่วมกันจะผ่านความเลวร้ายโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น