วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

เห็นข่าวประมุขศาสนาเยือนอเมริกาแล้วหันหน้ามองไทยมีแต่ทำลายลูกเดียว: บทศึกษาผู้นำรัฐกับศาสนาในโลกศิวิไลซ์โป๊ปพบโอบามาสง่าประมุขรัฐ
เจ้ากำจัดพระไทยไม่ให้หือ
ดีเอสไอถูกใช้คล้ายกระบือ
เป็นเครื่องมือทำลายธรรมกายพัง

-----กวีศรีมหาชน-----
      24กันยา58


บทศึกษาในโอกาสสันตปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาเยี่ยมโอบามาที่ทำเนียบขาว ผู้นำระดับโลกให้เกียรติ์พระศาสนาเปิดทำเนียบต้อนรับต่างจากไทยที่ คสช.ภายใต้คำบงการของราชสำนักกำลังจ้องทำลายพุทธศาสนาสายนิกายอื่นด้วยเชื่อว่าไม่อยู่ในอำนาจของตนตั้งแต่การไม่ยอมตั้งพระสังฆราชที่เชื่อว่าไม่ใช่พวกตนจนสำเด็จเกี่ยวสิ้นชีวิตและทำลายพระดังทุกรูปที่ประชาชนนับถือแต่ไม่ยอมก้มหัวให้วังตัวอย่างขณะนี้คือการใช้ดีเอสไอเป็นเครื่องมือเข้าทำลายวัดธรรมกาย1 ความคิดเห็น: