วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ศ. ศิวรักษ์เขียนถึงธานินทร์กรัยวิเชียร มีวันนี้เพราะเป็นหมอดู


คนคงไม่รู้ว่า ธานินทร์ กรัยวิเชียร เขาเป็นหมอดู เขาคงดูว่าตัวเขาจะได้เป็นประธานองคมนตรี เพราะถ้าไม่ใช่หมอดูแล้ว ตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมกับเขาด้วยประการทั้งปวง  เมื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

เขาก็ปกครองบ้านเมืองอย่างเลวร้ายที่สุด ทั้งๆ ที่อ้างว่าตัวเขาเองเปรียบเหมือนหอยที่อยู่ในกระดอง คือมีกองทัพเป็นกระดอง  แต่แล้วกองทัพก็ทนเขาไม่ได้ จนถูกถอดออกจากตำแหน่ง  

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาจะตั้งให้เขาเป็นองคมนตรี  คุณชายคึกฤทธิ์ ปราโมช ไปหาอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ขอให้กราบบังคมทูลยับยั้งอย่าตั้งธานินทร์ เพราะคนๆ นี้ไพร่บ้านพลเมืองเกลียดชังกันเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าเขาได้เป็นองคมนตรี จะเสียหายไปถึงองค์พระมหากษัตริย์  อาจารย์สัญญาบอกคุณชายคึกฤทธิ์ว่า ให้คุณชายทำหนังสือกราบบังคมทูลคัดค้านการตั้งแต่ธานินทร์ให้เป็นองคมนตรี  เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเรื่องนี้มาหารือในคณะองคมนตรี  อาจารย์สัญญาจะสนับสนุนข้อเสนอแนะของคุณชายคึกฤทธิ์

แต่ที่ไหนได้ พอทรงรับหนังสือของคุณชายคึกฤทธิ์ก็โปรดเกล้าฯให้ธานินทร์เป็นองคมนตรีเลยทีเดียว  แม้ว่านั่นจะกระทบจิตใจของคนไทยที่รักอิสระ เสรีภาพ และรักประชาธิปไตย เพียงใดก็ตาม

บัดนี้ เปลี่ยนแผ่นดินไปแล้ว ยังยกย่องคนอย่างธานินทร์ กรัยวิเชียร กันอีก  แสดงว่าชนชั้นปกครองของไทย ไม่มีจิตสำนึกถึงราษฎรไทยที่ถูกปู้ยี้ปู้ย้ำมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ทั้งนั้นเลย  แล้วเราจะไปหวังอย่างไรได้กับพวก คสช. ที่จะถางทางให้เกิดเสรีประชาธิปไตยได้อย่างจริงจังในบ้านนี้เมืองนี้

ส. ศิวรักษ์
๒๑/๑๐/๕๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น