วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

ข่าวองค์การเสรีไทยเคลื่อนไหวตาสว่างเปิดโปงคสช.ในระดับรัฐบาล

**ข่าวองค์การเสรีไทยเคลื่อนไหวตาสว่างเปิดโปงคสช.ในระดับรัฐบาล,รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนที่สำคัญ,ในโอกาสที่จะมีรัฐพิธี'ทรัมป์'เข้ารับตำแแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ

กรุงวอชิงตันดีซี.16-18 มกราคม 2560
*อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย และสส.ดร.สุนัย จุลพงศธร แกนนำเสรีไทยในต่างประเทศได้บินตรงจากยุโรปไปที่กรุงวอชิงตัน ดีซี.เมืองหลวงสหรัฐอเมริกาในโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะเข้ารับตำแหน่งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทยตัดหน้ารัฐบาลเผด็จการทหารคสช. 

หน่วยงานที่เดินทางไปพบอาทิเช่นกระทรวงการต่างประเทศ,รัฐสภาทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภา โดยเข้าพบตัวแทนกรรมธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร,รวมทั้งหน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนที่สำคัญที่ทำงานประสานงานกับภาครัฐเช่นสถาบันNDI ,CSIS เป็นต้น

*สส.ดร.สุนัย ได้เปิดเผยว่าข้อมูลการสนทนาที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมากคือสถานการณ์การเปลี่ยนรัชกาล,การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชามติของพระมหากษัตริย์ตามคำแถลงของพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ์ของพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่,ข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งตามโรดแมปและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกรณีการจับกุมคุมขังนักโทษการเมือง,การไม่ให้ประกันตัวนักโทษทางความคิดม.112เช่นนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และกรณีจับนักศึกษาไผ่ดาวดินที่แชร์ข่าวBBC เป็นต้น รวมถึงการตั้งโรงงานผลิตอาวุธของจีนในประเทศไทยและการร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนอย่างผิดสังเกตุซึ่งจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในของอาเซี่ยนกันเองและจะส่งผลต่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในอนาคตเพราะจีนมีความขัดแย้งกับหลายประเทศในอาเซี่ยนในกรณีหมู่เกาะในเขตทะเลจีนใต้,สส.ดร.สุนัยกล่าวสุดท้ายว่า"ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนี้แน่นอนที่สุดคือเราได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่มิได้เป็นไปตามข่าวในหน้าหนังสือพิม์ไทยเพราะคสช.ได้ใช้อำนาจควบคุมสื่อภายในประเทศไทยในการตีพิมพ์ข่าว อย่างเข้มงวด ซึ่งทุกหน่วยงานที่ไปพบก็ทราบดีและได้ขอบคุณการเดินทางมาพบของเราในครั้งนี้ "
*ดูข่าวรายละเอียดเพิ่มเติมจากเฟสบุค SunaiFanclub

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1181563935245504&id=198195983582309