วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข่าวลับกรองแล้ว: การแย่งชิงราชบัลลังก์คือสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยปัจุบัน


ขอแนะนำบทความพิเศษที่หากคนไทยได้รู้ความจริงความขัดแย้งจะยุติลงเรื่องแดงเหลืองเพราะไม่ใช่เรื่องของเรา
สืบความลับจับมาตีแผ่เผยแพร่เป็นประจำในขบวนการประชาธิปไตยไทยในสแกนดิเนียเวียโดยกลุ่มเสียงประชาชนไทย(สปท.)  http://thaiscandemo.blogspot.com/


การแย่งชิงราชบัลลังก์คือสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยปัจุบัน
   
 โดย แสงตะวัน

วิกฤติ ของประเทศไทยที่เป็นอยู่ในเวลานี้คือวิกฤติการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่าง ลูกชาย ลูกสาว และเมียของกษัตริย์ภูมิพล เป็นเรื่องภายในครอบครัวซึ่งกษัตริย์ภูมิพลเองไม่สามารถจัดการให้มันลงตัว ได้ แต่ โยนปัญหาครอบครัวให้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โดยมี รัฐบาล รัฐสภา ประชาชนและประเทศชาติเป็นฝ่ายรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้โดยตัวเองไม่กล้ารับผิด ชอบ นี้คือสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเวลานี้
ก่อน การยึดอำนาจ19 กันยายน 2549 กษัตริย์ภูมิพลป่วยหนัก แต่ประชาชนไม่รู้ และมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าหลังจากการยึดอำนาจ พระเทพ ฯลูกคนที่สามซึ่งกษัตริย์ภูมิพล ต้องการให้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ได้ ไปทำพิธีต่ออายุให้กษัตริย์ภูมิพลในจังหวัดทางภาคเหนือในขณะเดียวกัน กษัตริย์ภูมิพลก็เข้าโรงพยาบาลทำการผ่าตัดใหญ่ที่กระดูกสันหลังซึ่งป่วยมาจน บัดนี้ และได้ทำโรงพยาบาลศิริราชเป็นพระราชวังสำหรับกษัตริย์ภูมิพลโดยเฉพาะ การยึดอำนาจเป็นการส่งสัญญาญถึงประชาชนใน ๒ เรื่อง ชี้บอกถึงว่าทางวังจะมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลคือ : 

1) คณะรัฐประหารใช้ภาษาว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งพลเอกเปรมเองก็ได้ออกมาพูดว่า “ เป็นคนไทยเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน “ นั้นหมายความว่าพลเอกเปรมจะเป็นคนกำหนดว่าใครจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ปัญหามีอยู่ว่า พลเอกเปรมรับคำสั่งมาจากใคร ? เมื่ออ่านรัฐธรรมนูญปี พ.ศ 2540 และปี พ.ศ. 2550 ในหมวดพระมหากษัตริย์ จะมีข้อความเหมือนกัน โดยให้พลเอกเปรมเป็นคนเสนอชื่อรัชทายาทที่จะขึ้นครองราชย์สืบทอดราชบัลลังก์ ต่อรัฐบาล โดยให้รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาเป็นที่ชัดเจนว่าให้ผู้หญิงขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์การแก้ไขที่จะเกิดขึ้นใหม่ ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอห้ามแตะต้องอย่างเด็จขาด นั้นหมายความว่าห้ามแตะต้องอำนาจพลเอกเปรมในรัฐธรรมนูญ ถ้า เป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ได้แก้ไขต้นเหตุแห่งความวุ่นวายในการแต่งตั้งกษัตริย์ จึงเป็นสาเหตุแห่งความวุ่นวายของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ 

2 ) เรื่องการสืบราชสันตติวงค์ตามกฏมณเทียรบาลเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ภูมิพลโดย ตรงในการตัดสินใจแต่งตั้งรัชกาลที่ 10 ว่าจะให้ใครเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป แล้วเรื่องยุ่งยากทั้งหมดก็จะหมดสิ้นไป แต่กษัตริย์ภูมิพลกลับไม่ทำอะไร ปล่อยให้ปัญหาความยุ่งยากของครอบครัวเป็นปัญหาของประชาชนในประเทศต้องเกิด ความขัดแย้งกันเป็นปัญหาวุ่นวายอยู่ในเวลานี้ นอกจากนั้นยังโยนเรื่องนี้ให้เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลและรัฐสภา ซึ่งตามหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ ได้บัญญัติไว้ว่าไม่ให้แก้ไขและใครแตะต้องไม่ได้ จึงกลายมาเป็นหมวดที่ควบคุมรัฐบาลและรัฐสภาไปในตัว ดังนั้นการมีรัฐบาลที่พลเอกเปรมควบคุมได้ก็คือตัวกำหนดองค์รัชทายาทรัชกาล ที่ 10 ฉนั้นพลเอกเปรมจึงต้องการควบคุมรัฐบาลเพื่อให้การแต่งตั้งรัชกาลที่ 10 เป็นไปตามความประสงค์ของตน คนที่จงรักภักดีเช่นอดีตนายกสมัคร สุนทรเวช ที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เพราะนายสมัคร จะเอาเจ้าฟ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 10 และรัฐบาลทักษินก็ต้องการฟ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์ ซึ่งตามกฏมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงค์ ในฐานะเป็นองค์มกุฏราชกุมารฟ้าชายย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่น แต่พลเอกเปรมมีความขัดแย้งกับฟ้าชายไม่ยอมให้ฟ้าชายขึ้นเป็นกษัตริย์ รัชกาลที่ 10 เพราะเปรมต้องการให้พระเทพ ฯ ขึ้นเป็นกษัตริย์ 
ด้วย เหตุนี้การยึดอำนาจ วันที่ 19 กันยายน 2549 จึงทำเพื่อการนี้ โดยเฉพาะ หลังจากการยึดอำนาจมีการวางแผนที่จะควบคุมอำนาจไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เพราะไม่รู้ว่ากษัตริย์ภูมิพลจะตายเมื่อไหร่ โดยได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภา อำนาจรัฐบาลอยู่ภายใต้อำนาจตุลาการทั้งหมดในช่วงเวลาถึง 9 ปี ภายใต้คำพูดที่เรียกว่า “ ตุลาการภิวัฒน์ “ แล้วใครเป็นคนใช้ศาลได้ถ้าไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลเอง ? 

ดัง นั้นเมื่อรู้ปัญหาชัดเจนเช่นนี้กษัตริย์ภูมิพลควรแต่งตั้งรัชกาลที่ 10 ขึ้นมาเสียเอง เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดให้จบสิ้นไป ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบ่งแยกทางความคิดและเข่นฆ่ากันเหมือนกับที่เป็นอยู่ ในเวลานี้ประเทศชาติจะได้เดินหน้าพัฒนาต่อไปเสียที แล้วทำไมกษัตริย์ภูมิพลจึงไม่ทำ ? . 

จาก ประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้ว่าในราชวงค์จักรีมีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันมา ตลอดเวลา เริ่มต้นโดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ฆ่าพระเจ้าตากสินหลังจากนั้น ได้ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วสถาปนาราชวงค์จักรีขึ้นมา จากนั้นมาก็มีการแย่งชิงราชบัลลังก์กันมาแทบทุกรัชกาล พี่ฆ่าน้อง น้องฆ่าพี่ อาฆ่าหลาน แม่ฆ่าลูก เป็นเรี่องประวัติศาสตร์ของราชวงค์จักรี การที่กษัตริย์ภูมิพลได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ก็เหมือนแย่งชิงราช บัลลังก์มาจากพี่ชาย ถึงรุ่นลูกกษัตริย์ภูมิพลก็ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ตามกฏมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงค์ ไม่ควรปล่อยให้มีการแย่งชิงกันฆ่ากันเหมือนในอดีตซึ่งทำให้เป็นสาเหตุปัญหา ใหญ่ของประเทศชาติ ของประชาชน ของรัฐบาล และของรัฐสภา ที่จะต้องมาแก้ปัญหาให้ครอบครัวกษัตริย์เพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว ของกษัตริย์ภูมิพลเอง .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น